Online jegyrendelés Online tűzifa rendelés
Szombathelyi Erdészeti Zrt. Az állami erdők nyitva állnak a természetszeretők előtt
Árjegyzék

Lakossági tűzifagyűjtés feltételei

 

LAKOSSÁGI TŰZIFA GYŰJTÉS FELTÉTELEI

 

A Szombathelyi Erdészeti Zrt. által kezelt erdőterületein tűzifa gyűjtés az alábbi feltételekkel lehetséges:

 • A gyűjtésre magánszemélyeknek, önkormányzatoknak biztosítunk lehetőséget.
 • A gyűjtő kizárólag saját szükségletre (önkormányzatok esetében megállapodás szerint), földön fekvő (jellemzően 5 cm-nél vékonyabb) ágfát gyűjthet.
 • Gyűjtési lehetőségekről az illetékes erdészeti igazgatóság ad tájékoztatást. A gyűjthető tűzifa csak korlátozott mennyiségben áll rendelkezésünkre, ezért Társaságunk ágfagyűjtés lehetőséget korlátozott számú jelentkezőnek tud biztosítani.
 • A gyűjtő a tűzifagyűjtést saját felelősségére és kockázatára végzi, tevékenysége során a munka-, tűz-, és balesetvédelmi előírásokat köteles betartani, a faanyag gyűjtéséhez és elszállításához szükséges eszközök, gépek (pl. motorfűrész) kezeléséhez előírt feltételekkel (képesítés, engedély) rendelkeznie kell.
 • Az erdőterületen végzett tevékenység során az erdőtörvény, végrehajtási rendelete és az Erdészeti Biztonsági Szabályzat előírásait a gyűjtés és szállítás során be kell tartani. Esetleges baleset esetén a teljes felelősség a gyűjtőt terheli.
 • A gyűjtő a gyűjtés során köteles betartani a kerületvezető erdész iránymutatását a helyszín megközelítése, a munkarend, mind a gyűjtés módja tekintetében, valamint az FSC® - Forest Stewardship Council (Felelős Erdőgazdálkodás Tanácsa) előírásait.
 • A gyűjtő köteles betartani a kerületvezető erdész - a természeti értékek, a visszamaradó erdőállomány, a vadállomány, valamint a műszaki berendezések (pl. közelítő útvonalak állapotának) védelme érdekében kiadott - utasításait. Az utasítások megszegése esetén az engedélyező jogosult azonnali hatállyal visszavonni a gyűjtési engedélyt.
 • Az erdőben kommunális vagy veszélyes hulladékot hagyni tilos!
 • A gyűjtő jogosult a gyűjtés során segítő személyeket igénybe venni, azonban tevékenységükért úgy felel, mintha maga járt volna el.
 • Amennyiben a munkaterületen egyidőben több gyűjtő végez munkát, kötelesek tájékoztatni egymást az ott folyó munkáról, annak időtartamáról.
 • A gyűjtő a gyűjtési területre vonatkozóan kiállított adás-vételi szerződést köteles magánál tartani.
 • A gyűjtés során az ágfát és a vágásterületen maradt 8 cm-nél vastagabb tűzifát külön kell válogatni. A kerületvezető erdész ezek mennyiségét külön veszi számba.
 • A gyűjtött fa elszállítását a gyűjtő kizárólag a Szombathelyi Erdészeti Zrt. készletkezelőjének / kerületvezető erdészének jelenlétében, a vételár befizetését követően és az EUTR szabályoknak megfelelően kitöltött „Szállítójegy lakossági tűzifa szállításhoz" bizonylat birtokában végezheti.
 • A kerületvezető erdész a fa elszállítását korlátozhatja, illetve határozott időponthoz kötheti. A gyűjtő az adás-vételi szerződésben rögzített határidőn belül köteles a gyűjtött fát elszállítani.
 • A gyűjtött fa eladási árát az erdészet pénztárában kifüggesztett és a Társaság honlapján közzétett tűzifa árjegyzék tartalmazza.

 

Országos Erdészeti Egyesület Hazai Erdész Filmtár Hazai Vadász Filmtár Erdei szállás A Mi Erdőnk Erdő-Mező Online Magyar Természetjáró Szövetség
Készítette: KARMA Interactive