Szombathelyi Erdészeti Zrt. Az állami erdők nyitva állnak a természetszeretők előtt
Árjegyzék

Vásárlói tájékoztató a panaszkezelésről

Vásárlói tájékoztató

- Panaszkezelés -

 

Név: Szombathelyi Erdészeti Zrt.

Székhely: 9700 Szombathely Saághy István u. 15.

Telefon: +3694/514-000

 

Panaszügyintézés helyei:

 

1.      Szombathelyi Erdészeti Igazgatóság

Cím: 9700 Szombathely Saághy István u. 15.

Telefon: +3694/512-050

E-mail: nemethj(at)szhely.szherdeszet.hu

 

2.      Szentgotthárdi Erdészeti Igazgatóság

Cím: 9970 Szentgotthárd Hunyadi u. 34.

Telefon: +3694/380-038

E-mail: nemetha(at)sztgotthard.szherdeszet.hu

 

3.      Sárvári Erdészeti Igazgatóság

Cím: 9600 Sárvár Deák F.u. 4./A

Telefon: +3695/520-037

E-mail: vaczurkai(at)sarvar.szherdeszet.hu

 

4.      Vasvári Erdészeti Igazgatóság

Cím: 9800 Vasvár Petőfi S. u. 80.

Telefon: +3694/572-060

E-mail: szalayb(at)vasvar.szherdeszet.hu

 

Web: www.szherdeszet.hu

 

 

Illetékes fogyasztóvédelmi hatóság:

Vas Megyei Kormányhivatal

Szombathelyi Járási Hivatala

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály:

Fogyasztóvédelmi Osztály

 

Vezető:            Szilágyi Ildikó

Cím                 9700 Szombathely, Wesselényi u. 7.

Postacím          9701 Szombathely, Pf. 29

E-mail             fogyasztovedelem(at)vas.gov.hu

Telefon           94/ 505-220, 94/ 505-219

Fax                  94/ 506-984

Web:  fogyasztovedelem.kormany.hu

 

 

Fogyasztói jogvita esetén az illetékes békéltető testület:

Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testülete

Cím: 9700 Szombathely Honvéd tér 2.

Telefon: +3694/506-645, +3694/312-356

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: vmkik(at)vmkik.hu

E-mail: pergel.bea(at)vmkik.hu

Ügyintéző: Pergel Bea békéltető testületi munkatárs

Web:   www.vasibekelteto.hu,

            www.bekeltetes.hu/

   

Panaszkezelés módja: 

1.      A fogyasztó a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással.

2.      A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát

a.       személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni,

b.      telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

3.      A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

 

 

Országos Erdészeti Egyesület Hazai Erdész Filmtár Hazai Vadász Filmtár Erdei szállás A Mi Erdőnk Erdő-Mező Online Magyar Természetjáró Szövetség
Készítette: KARMA Interactive