Szombathelyi Erdészeti Zrt. Az állami erdők nyitva állnak a természetszeretők előtt
Hírek

2018. április 26. 8:00

Folyamatos erdőborítás a gyakorlatban, tapasztalatcsere az erdőtörvény módosításának tükrében

Szerző: Horváth Gábor – OEE Szombathelyi HCS; fotó: Markó András – OEE Szombathelyi HCS
A Szombathelyi Helyi Csoport rendhagyó módon az évnyitó rendezvényét a folyamatos erdőborítás a gyakorlatban tapasztalatcserével összevonva tartotta meg. 2018. április 6-án ötödik alkalommal megrendezett tapasztalatcsere helyszíne az Őrség volt, azon belül az ivánci vadászház és környéke.
Folyamatos erdőborítás a gyakorlatban, tapasztalatcsere az erdőtörvény módosításának tükrében

A megjelenteket Bakó Csaba elnök köszöntötte, majd rövid tájékoztatót adott a Helyi Csoport első félévre tervezett programjairól, Horváth Gábor titkár pedig a Helyi Csoport taglétszámának alakulását, valamint az Egyesület ez évi legfontosabb eseményeit, aktualitásait ismertette. A rövid tájékoztató után elnök úr felkérte Balogh Csabát az „Átalakító - átmeneti, szálaló - örökerdő üzemmód. Változások az Evt. módosítása kapcsán. Mintakör, növedék, szilv." című előadásának megtartására.

Bedő-díjas tagtársunk előadását az erdőtörvény folyamatos erdőborítás témakörét érintő változásainak ismertetésével kezdte. A második részben az átmeneti és az örökerdő üzemmódú erdők vonatkozásában a gazdálkodó által készítendő kezelési tervről szólt. Ezekben a tervekben a fakitermelés mértékének meghatározásához az adott állomány növedékének ismerete szükséges. Ehhez bizonyos időközönként (pl. 5 évente) fel kell venni a faállományt, amelyhez nagyobb erdőtömbök esetén a legcélszerűbb módszer egy állandósított mintakörös hálózat kitűzése. Egy próbatér három különböző sugarú koncentrikus körből áll, amelyben a belső kisebb sugarú körben a vékony, közepes és vastag átmérőtartományba eső fákat mérik meg, a középső körgyűrűben a közepes és vastag fákat, a külső, legnagyobb sugarú körgyűrűben pedig csak a vastag fákat. Balogh Csaba - a felvett átmérőadatokból és a helyi illetve térségi viszonyokra kidolgozott fatérfogattarifákból - a szálaló erdők fatérfogatának és növedékének meghatározására használt szilv fogalmát is elmagyarázta a hallgatóságnak.

Második előadó Szabó Károly erdőtervező volt, aki a korszerű távérzékelési adatok erdészeti felhasználása lehetőségeinek rejtelmeibe avatta be a hallgatóságot. Elmondta, hogy a nyilvánosan is elérhető légi- és műholdfelvételek az erdőrészletek határainak megállapításán túl felhasználhatók a fafajösszetétel meghatározására, az állományok magasságának mérésére, stb.

Az elméleti előadások után egy pár kérdésből álló tesztet is kitöltöttek a résztvevők.

A vadászház közelében lévő egyik erdőrészletben az erdőtervező kollégák bemutatták a változó sugarú mintakörös mintaterületen a mérés folyamatát. A korábbi korok növedékének meghatározására alkalmas növedékfúró használatát is megtapasztalhattuk.

A rövid terepi program után vadászházba visszatérve kiértékeltük, megbeszéltük a teszt megoldását. Bakó Csaba elnök záró gondolataival megköszönte az újabb értékes információkkal szolgáló tapasztalatcsere megszervezését Balogh Csabának és munkatársainak, valamint a Szombathelyi Erdészeti Zrt-nek és a Szentgotthárdi Igazgatóság munkatársainak a helyszín biztosítását és szíves vendéglátását. Majd egy nagyon jó ízű ebéddel zárult a tapasztalatcsere.

Országos Erdészeti Egyesület Hazai Erdész Filmtár Hazai Vadász Filmtár Erdei szállás A Mi Erdőnk Erdő-Mező Online Magyar Természetjáró Szövetség
Készítette: KARMA Interactive