Online jegyrendelés Online tűzifa rendelés
Szombathelyi Erdészeti Zrt. Az állami erdők nyitva állnak a természetszeretők előtt
Hírek

2021. március 25. 10:07

Kaán Károly Országfásítási Program megvalósítása a Szombathelyi Erdészeti Zrt. kezelésében lévő területeken

Magyarország Kormánya a 2016-ban kihirdetett Nemzeti Erdőstratégiában foglaltak figyelembevételével fő célul tűzte ki az ország fával borított területeinek növelését.
Kaán Károly Országfásítási Program megvalósítása a Szombathelyi Erdészeti Zrt. kezelésében lévő területeken


Az erdőtelepítések ösztönzése mellett cél az ország faállomány-készletének alternatív módon történő növelése, amelynek keretében leginkább az egyéb védelmi, gazdasági és közjóléti célú faállományok, mint a fasorok, fásítások, fás szárú ültetvények vagy az agrár-erdészeti rendszerek létesítése javasolt.

Ezzel hazánk fával borítottsága hatékonyan növelhető, amely egyszerre tölt be klímavédelmi, társadalmi, gazdasági és ökológiai szerepet a jól gazdálkodó állam hosszú távú befektetéseként, a biztonságos élelmiszer termelés és ellátás veszélyeztetése nélkül.

E célok elérése érdekében az Agrárminisztérium által koordinált Kaán Károly Országfásítási Program Mintafásítás I. keretében Társaságunk a 2019/2020. erdősítési időszakban Szentpéterfa határában 4,00 ha területen végzett erdőtelepítést, az „Egy a Természettel Vadászati és Természeti Világkiállítás 2021." alkalmából pedig 1,04 ha emlékerdő telepítést hajtott végre 2020. tavaszán Bejcgyertyános községhatárban.

A 2020/2021. erdősítési időszakban Társaságunk folytatta az erdőtelepítéseket az alábbi három kategóriában:

  1. „Újszülöttek erdeje" erdőtelepítés: Csénye községhatárban 7,00 ha területű erdőtelepítés valósul meg.
  2. Mintafásítás II.: az előző kategórián felül a Társaság 18,86 ha erdőtelepítést végez Salköveskút, Csákánydoroszló, Csénye és Kemestaródfa határában.
  3. Önerdősüléssel érintett területek erdővé alakítása: 4,56 ha területen valósul meg.

A telepítések tervezésénél a termőhelyi viszonyok alapján történt az új erdők fafajösszetételének meghatározása, döntően őshonos fafajokkal, cserjékkel történt a tervezés.

A fafajösszetételnél elsődleges szempont volt, hogy az tükrözze a táji erdőgazdálkodásra jellemző, a helyi termőhelyi viszonyok szerinti, őshonos erdőállomány szerkezetét, a korábban gyakori, de manapság visszaszorult kísérő fafajokkal. A gazdag fafaj-, és cserjeösszetétel a biodiverzitáson túl a madarak számára természetes élőhelyjavulást, fészkelő - és táplálkozóhelyet jelent.

A megfogalmazott szakmai szempontok alapján az alábbi célállományokkal történtek a telepítések:

-          Csényei erdőtelepítés célállománya: Egyéb lomb elegyes-hazai nyaras. Főfafaj a szürke nyár, kísérő fafajok a vadkörte és a vénic-szil.

-          Csákánydoroszlói erdőtelepítés célállománya: Egyéb lomb elegyes - kocsánytalan tölgyes. Főfafaj a kocsánytalan tölgy, kísérő fajok a madárcseresznye, vadkörte.

-          Salköveskúti erdőtelepítés célállománya: Egyéb lomb elegyes gyertyános-kocsánytalan tölgyes. Főfafaj a kocsánytalantölgy, kísérő fajok a szelídgesztenye, házi berkenye, kislevelű hárs, gyertyán.

-          Kemestaródfai erdőtelepítés célállománya: Gyertyános-kocsányos tölgyes. Főfafaj a kocsányos tölgy, kísérő fajok a madárcseresznye, vadalma, vadkörte, kislevelű hárs, gyertyán.

Tavasszal a gazdag fafajsor mellett az erdőszegélyek kialakításához további cserjefajokat, galagonyát, mogyorót, fagyalt és húsos somot ültet a Társaság, ezzel tovább gazdagítva az új erdők sokszínűségét, fajgazdagságát, s az így kialakított szegélyhatással javítva annak vízgazdálkodását, klímáját.

Az Országfásítási Program több éves program, melynek keretében Társaságunk vállalta, hogy az éves mintafásítási program lehetőségei mellett, minden Vas megyében születendő gyermek után legalább 10 db fát ültet el évente. Az előzőek alapján a Vas megyei születési adatokat figyelembe véve Társaságunk min. 3,5 ha/év erdőtelepítést fog végezni az elkövetkező években.

 

Országos Erdészeti Egyesület Hazai Erdész Filmtár Hazai Vadász Filmtár Erdei szállás A Mi Erdőnk Erdő-Mező Online Magyar Természetjáró Szövetség
Készítette: KARMA Interactive