Szombathelyi Erdészeti Zrt. Az állami erdők nyitva állnak a természetszeretők előtt
Hírek

2017. október 24. 8:33

Szakmai kihívások és sikerek a zalai magánerdőkben

Szerző: Tóth Péter - OEE Szombathelyi HCS, Fotó: Raposa Gábor
„Szakértelem-erkölcs-összetartozás” Ennek az Egyesület alapszabályában leírt hármas alapértéknek a szellemében jöttünk az OEE Zalaegerszegi Helyi Csoportjának meghívására, hogy a magánerdőknek a zalai erdőgazdálkodásban betöltött szerepével és jelentőségével ismerkedhessünk meg. A tavalyi, Szajki-tavaknál szervezett tapasztalatcsere viszonzásaként látogattunk el magánerdős kollégáinkhoz, hogy szomszédolva megismerkedhessünk a természet adta adottságokkal, a hatóság engedte lehetőségekkel és az erdészek évek során szerzett tapasztalataival.
Szakmai kihívások és sikerek a zalai magánerdőkben

A Vas megyei szemeknek már az első programpont látványa is szokatlan volt, ahogy az egymás mellett lévő erdőrészletben az árbócakácok hosszú egyenes törzsei az égnek meredeztek. Jóźwiak Bernard a Zalaegerszegi Helyi Csoport volt elnöke telepítette a Zalaszentgyörgy határában lévő 3 G és 3 J erdőrészletet kísérleti jelleggel eltérő származású szaporítóanyagokból. Ennek a szelektált akácfajtának a területe 43 ha a Zala megyei 117 ezer hektáros erdősültség mellett. A két különböző korú állományba betekintve látható volt, hogy a „kommersz" akáchoz képest sűrűbben tartott állományról van szó, hiszen a cél a hosszú egyenes és nem pedig a dimenziós törzs elérése.
Ezt követően elfogyasztva frissítőnket Vissi Géza a Zalaegerszegi Helyi Csoport titkára, Jóźwiak Bernard, valamint Varga István magánerdő-gazdálkodó tolmácsolásában tájékoztatót kaptunk a magánerdők speciális adminisztratív, pénzügyi teendőinek kihívásairól, valamint a magánerdők szerepéről a zalai erdőgazdálkodásban. Az állami és a magánszféra 50-50 %-os területi megoszlása mellett a fatömeg 55-45%-os megoszlást mutat, amit az erdőgazdálkodók eget verő 18-2372 fős megoszlása tetéz.
A magánerdők gazdálkodásainak itteni viszonyait megismerve újabb két akácos állomány, bemutatása következett, ahol egy növedékfokozó gyérítés végrehajtását követő állapotot és egy felújítás alatt lévő gyökérsarjaztatott állományt tekintettünk meg.
A következő erdőrészletnél szomorúan konstatáltuk, hogy a lucfenyő erről a viszonylag csapadékos területről is kiszorul. Utána marad a felújítási kötelezettség, amit itt kocsánytalan tölgy főfafajú, bükk elegyes szerkezetátalakítással oldanak meg. Egy sikeres magvetést követő erdőfelújítás példájával demonstrálták a szervezők a munkájukat, ami szemmel láthatóan gondos gazdáról tanúskodik.
A nap második felében a dél-zalai táj Páka melletti különös betonépítményével a déli védelmi vonal bunkerrendszerével ismerkedhettünk meg. Ez a 630 km hosszú erődrendszer biztosította volna az ország védelmét Jugoszlávia felől a Sztálin által előrejelzett III. világégés során.
A rövid kultúrprogramot, és néhány falatot követően a Muraszemenye 4 H erdőrészlet B-KTT fokozatos felújítóvágását vettük szemügyre. A JBH Magánerdészet Kft. ügyvezetője Gergán Szabolcs által elmondottak alapján érzékelhettük a klímaváltozás okozta problémákat, amelynek következtében az erdőfelújításban a bükk fafaj térfoglalását kénytelenek a kocsánytalan tölgy javára visszaszorítani. Ezt a felújítóvágás után megsemmisült bükk újulat is megerősíti, mivel a bükkös klíma feltételei a délnyugati kitettségnél már nem teljesülnek.
A következő állomáson hasonló kihívásokkal találkozhattunk a keleti kitettségű Csörnyeföld 38 A erdőrészletben. A cél Gergán Szabolcs által kiemelve ugyanaz, mint az előző példánál a bükk visszaszorítása a tölgy javára, amennyire csak lehet, amelyet a klímaváltozás jelen helyzet szerint megkövetel. Bejárva a területet Szabolcs elmondta, hogy az erdőművelési munkálatok ütemezése kevésbé kötött, általában nem programszerű.
A nap zárásaként a Borovics Vendégházban Borovics József erdésztechnikus kollégánk gondoskodott róla, hogy senki ne menjen haza éhesen. A kiváló estebédet követően Bakó Csaba a Szombathelyi Helyi Csoport elnöke és Horváth Gábor titkár köszönték meg a színes szakmai programot és a baráti vendéglátást és meg is hívták a Zalaegerszegi Helyi Csoport tagjait egy Vas megyei szakmai programra. Vissi Géza is megköszönte, hogy érdeklődően végigkísértük a napot és néhány gondolattal köszönt el tőlünk. Annyit még hozzáfűzött a látottakhoz, hogy amit ők megmutattak azok a legjobb magánerdők közé tartoznak, mind az állomány minősége, mind a szakmai munkát tekintve. Természetesen a zalai magánerdőkben is vannak problémák, itt főleg a folyamatosan növekvő erdősítési hátralékra kell gondolni, amely veszélyezteti a fenntartható gazdálkodást. Ennek megakadályozása a hatóságot erősen próbára teszi, mert az eszközei korlátozottak és nem hatékonyak.

Országos Erdészeti Egyesület Hazai Erdész Filmtár Hazai Vadász Filmtár Erdei szállás A Mi Erdőnk Erdő-Mező Online Magyar Természetjáró Szövetség
Készítette: KARMA Interactive