Szombathelyi Erdészeti Zrt. Az állami erdők nyitva állnak a természetszeretők előtt
Hírek

2017. november 13. 8:13

Tanulmányút a vasi határvidéken

Szerző: Fűr Tamás OEE Nagykanizsai Helyi Csoport
Az OEE Nagykanizsai Helyi Csoportjának negyvenöt tagja szakmai tanulmányút keretében a Szombathelyi Erdészeti Zrt. Szombathelyi Erdészeti Igazgatóságának területére látogatott 2017. október 19-én. A hetedik alkalommal szervezett Vas megyei utazás keretében, - a hagyományoktól kissé eltérően - az aktuális szakmai kihívások ismertetésén túl határon átnyúló programok keretében alaposabban megismerhettük e vidék történelmi, kulturális, építészeti és népművészeti értékeit, sajátosságait.
Tanulmányút a vasi határvidéken

 

A ködös őszi reggelen a Szentpéterfa-Erdőházi vadászháznál Bakó Csaba vezérigazgató-helyettes a Szombathelyi HCS elnöke, Horváth Gábor a helyi csoport titkára, valamint Tompa Miklós a házigazda Szombathelyi Erdészeti Igazgatóság vezetője és kollégái fogadták és köszöntötték lelkes csapatunkat. A testet-lelket átmelegítő italok és kiadós reggeli elfogyasztását követően elsőként a szépen felújított jáki román kori templomot tekintettük meg. Dr. Rátkai László esperes úr sajátos, érdekfeszítő idegenvezetésével megelevenedett előttünk a történelem, és az ódon falak között felcsendülő gyönyörű kórusművek dallamai mindnyájunkat elgondolkodásra késztettek. Utunk ezután a Szentpéterfai pagonyba vitt, ahol a szakmai program vette kezdetét. Az elmúlt évek időjárási szélsőségei több alkalommal rávilágítottak arra, hogy az ember és az általa alakított világ mennyire védtelen a természet erőivel szemben. A 2016. augusztus 10-én hirtelen érkező, hosszantartó jégveréssel kísért óriási szélvihar a zömében erdeifenyő alkotta faállományokban borzasztó pusztítást végzett. A legfeltűnőbb károk a befejezett ápolás, tisztítás, valamint a törzskiválasztó és növedékfokozó gyérítés korú erdőkben keletkeztek. A vihar elvonulása után a „szokásos" kép fogadta a károk felmérésére igyekvő pagonyvezető erdész kollégát. Letört ágak, koronarészek, kettétört, kidöntött faegyedek feküdtek a vastag jégtakaró borításában. Az idő múlásával azonban a baj nagyobbnak bizonyult az elsőre gondoltnál. A fák koronájából kiindulva erős kékülés indult el a tőrész irányába, és főként az erdeifenyő faanyaga gyors romlásnak indult. Mivel közel százhúsz hektáron jelentkezett ez a súlyos viharkár és a nyomában fellépő minőségromlás, a kárfelszámolás még gyorsabb ütemben indult meg. Elsőként a véghasználat korú állományokban kezdték meg a munkát, majd a növedékfokozó gyérítésekkel folytatták. Több helyen olyan mértéket öltött a pusztulás, hogy teljes erdőrészletek végvágását kellett hamarjában elvégezni. Terepi bejárásunk alkalmával is egy ilyen erdőrészlet termelését tekintettük meg, ahol két harvester-forwarder páros dolgozott. Az eddig elvégzett mintegy negyven hektárnyi fakitermelés jelentős erdősítési feladatot is von maga után.

            Ezt követően a szomszédos ausztriai Bildein községben a helyi történeti múzeumban kaptunk tájékoztatást a Burgenlandi határvidék múlt századi sajátos történetéről, majd az Erdődy család birtokában lévő kastélyt és annak parkját szakszerű és felkészült idegenvezetés keretében látogathattuk meg. Személyesen fogadta és köszöntötte csapatunkat a házigazda Erdődy Iván gróf. Utunk következő állomása a Moschendorfi (Sároslaki) bormúzeum és skanzen volt.  A vidék jellegzetes építési stílusát bemutató, eredeti formájukban felépített lakó- és gazdasági épületekből álló pincesoron, a helyi borkultúra bemutatását is élénk érdeklődés övezte. Külön köszönet illeti Dezső Vilmos kerületvezető vadász urat, hogy az egyes helyszíneken, német nyelven elhangzott ismertetők az ő szakszerű tolmácsolásában érthetővé és érdekessé váltak számunkra.

            Végezetül Felsőcsatár településen, a Vasfüggöny Múzeumban Goják Sándor a múzeum alapítója tolmácsolásában, történelmünk egyik fájdalmas és szörnyű időszakát ismerhettük meg. A sokféle, érdekes és sokunk számára korábban kevéssé ismert kultúrtörténeti látnivalók után a Nap utolsó sugaraitól is elbúcsúzva érkeztünk a bozsoki Határmenti Vigadóba, ahol ízletes és bőséges vacsora mellett, kötetlen baráti beszélgetéssel egybekötve ízlelhettük újra e tartalmas szakmai nap eseményeit.

            Köszönjük házigazdáinknak, hogy ezúttal is mindvégig gondoskodtak a remek hangulatról, így a szakmai ismeretek bővítésén felül a baráti kapcsolatok elmélyítésére is lehetőségünk adódott. A hagyományokat tovább éltetve szeretettel várjuk a Szombathelyi Helyi Csoportot tavasszal Zalában!

 

Országos Erdészeti Egyesület Hazai Erdész Filmtár Hazai Vadász Filmtár Erdei szállás A Mi Erdőnk Erdő-Mező Online Magyar Természetjáró Szövetség
Készítette: KARMA Interactive