Szombathelyi Erdészeti Zrt. Az állami erdők nyitva állnak a természetszeretők előtt
Hírek

2017. szeptember 18. 10:35

Erdélyi tapasztalatcsere

Szerző: Gángó Csaba - tervezésvezető, Dr. Kovács Ádám - jogi előadó
A Szombathelyi Erdészeti Zrt. néhány munkatársa 2017. szeptember 4-9. között szakmai tapasztalatcserén vett részt Hargita megyében.
Erdélyi tapasztalatcsere

1. Nap - 2017. szeptember 4.

Megérkeztünk Parajdra, majd megtekintettük az ottani sóbányát. A sóbányában szerzett élmények utána elindultunk a szálláshelyünk felé (Máréfalvára) és útközben megálltunk, hogy megtekinthessük Farkaslakán a szénégető boksákat. Ezt követően a Máréfalvi vadászházban este baráti beszélgetésre került sor Ábrahám Istvánnal és Fancsali Gáborral, a Regia Nationala A Paduriol - Romsilva, Hargita megyei igazgatóságának vezetőivel.

 

2. Nap - 2017. szeptember 5.

Szakmai programon vettünk részt a Homoródi erdészet vezető-helyettesével Simon Istvánnal a székelyudvarhelyi „Kerek-erdő" területén, ahol egy felújítást néztünk meg. A terepi program keretein belül megismertük a helyi fakitermelési módszereket, a faanyag választékokat és megtudtuk, hogyan működik a kereskedelmi rendszer az erdészek által felügyelt területeken. Az erdészetek által kezelt erdőterületek tulajdonosi összetétele szerteágazó képet mutat. Nagy számban megtalálhatók a magántulajdonosok, és az általuk létrehozott közbirtokossági társulások. Jelentős erdőterületek vannak az önkormányzatok, a helyi és a területi tanácsok tulajdonában is, amelyet „erdőőrzés" keretében jórészt az állami erdészetek kezelnek. A fennmaradó, legkisebb tulajdoni hányadot az állami és egyházi erdőterületek teszik ki. Az állami erdők tulajdonjogának a gyakorlása az állami erdőalapon keresztül történik.
A kereskedelmet tekintve továbbra is első helyen szerepel, hogy az erdőt „lábon" értékesítik. Ez annyit jelent, hogy az állami erdészet vágástereket jelöl ki, amelyen található teljes választékot felméri, és kijelöli liciten történő értékesítésre. A liciten csak szintén egy állami bizottság által minősített fakitermelő/kereskedő vállalkozás indulhat. A liciten a legmagasabb ajánlati összeget benyújtó vállalkozó lesz a nyertes, akivel szerződést köt az erdészet. A szerződésben kerül rögzítésre a kitermelés üteme, a választékszerkezet, az erdészek ellenőrzési lehetőségei és kötelezettségei, az elszámolási, számlázási és fizetési időszakok, valamint a szerződésszegés következményei.
A fenti értékesítési formán felül újdonság, hogy az önkormányzati erdőkből licit nélkül, közvetlenül a lakosság részére is történik értékesítés meghatározott feltételek mellett.
Ezen túl vadászattal kapcsolatos információkkal is elláttak bennünket vendéglátóink, mely alapján lehetőségünk nyílt összehasonlítani a hazai és az ottani körülményeket és szokásokat. Ezt követően Székelyudvarhely történelmi belvárosát tekintettük meg színvonalas idegenvezetéssel.
Az ebéd után felsétáltunk a Madarasi Hargitára, majd megtekintettük az Ivói vadászházat, ahol némi történelmi betekintést is kaptunk a vendégek kilétéről és elért eredményeikről.


3. Nap - 2017. szeptember 6.

A Maroshévízi erdészet szervezésében megtekintettük a Kelemen havasok változatos és védett növényvilágát, a Jézer tavat, valamint egy meteorológiai állomást. Utunk során láthattuk, hogy kisebb területeken a lucfenyő száradni kezdett, és a szélkárok mennyisége is számottevő méreteket öltött. Ennek fényében megismertették velünk a károkkal sújtott területek kezelésének mikéntjét. Ezt követően a Borszéki erdészetnél szakmai program keretében ismerkedtünk meg útfelújításokkal valamint a vadgazdálkodással. Az erdészet vadászterülete közel 20 ezer hektár nagyságú. A terület jellege hegyvidéki, minimális mezőgazdasági területtel. Évente 10 db szarvas (5 tarvad, 3 selejt bika, 2 golyóérett bika), 10 vaddisznó és egy őzbak elejtésére van engedélyük. A bikát kizárólag bőgési időszakban vadásszák. Évente néhány disznóhajtást szerveznek, csekély eredménnyel. Szerencsés esetben 1-2 disznót tudnak elejteni egy nap alatt. A medvevadászat betiltása miatt jelentős anyagi bevételtől esik el az ágazat, amely emiatt veszteséget termel. A területen található egy 300 ha-os vaddisznós kert is, amelyben további 10 db vaddisznó ejtenek el. A 40-50 egyedszámú állomány éves szaporulatából csak ennyi éri el a kifejlett kort, mivel ide is bejárnak a medvék.

 

4. Nap - 2017. szeptember 7.

A Gyergyótölgyesi erdészet vezetője bemutatta az erdészet erdő és vadgazdálkodását, majd tovább utaztunk a Békás tó környékére. Természetvédelmi őr vezetésével megtekintettük a Békási szorost és a Gyilkos tavat, majd a Békényfői csemetekertben vettünk részt tartalmas szakmai programon. A csaknem 6 ha-os területen több mint egy millió csemetét termelnek. Fafajt tekintve nagyrészt lucfenyő és csekély mennyiségű jegenyefenyő. A csemetéket első évben fóliasátorban, majd iskolázás után második évben szabad területen nevelik. A kiemelés, iskolázás munkálatai kézi erővel zajlanak. Ehhez a csemetekertnek 22 állandó dolgozója van, de a csúcsidőszakban további 60-70 alkalmi munkás is dolgozik a kertben.

 

5. Nap - 2017. szeptember 8.

A Csíkszeredai erdészet vezetésével reggel a Madéfalvi Veszedelem Emlékművet tekintettük meg, majd Szent Anna tó legendáját ismertük meg, a Mohos tőzegláp keletkezésével, és élővilágának bemutatásával együtt.
A tartalmas szakmai programot követően találkoztunk a hargitai Erdészet vezérigazgatójával, Catalin Muticaval, majd látogatást tettünk az "Igazi Csiki Sör" gyárában. Csíkszereda, Somlyó városrészében rövid városnézés keretében megtekintettük az ottani kegytemplomot.
Ezt követően a Csíkmadarasi vadászháznál felavattuk a 2007-ben elhunyt Gérnyi László szentgotthárdi kerületvezető erdész emléktábláját. Az emléktábla a 2009-ben ültetett ezüstfenyő tövénél fekszik, emlékeztetve minket a szomorú eseményre. A megrendítő avatás után elérkeztünk az egy hetes tanulmányutunk végére, melyet búcsúvacsorával és jó hangulatú baráti beszélgetéssel zártunk le.

 

További képek a fotógalériában tekinthetők meg: http://www.szherdeszet.hu/galeria/fotogaleria/uti-jelentes-erdelyi-tapasztalatcsere-2.html

Országos Erdészeti Egyesület Hazai Erdész Filmtár Hazai Vadász Filmtár Erdei szállás A Mi Erdőnk Erdő-Mező Online Magyar Természetjáró Szövetség
Készítette: KARMA Interactive