Online jegyrendelés Online tűzifa rendelés
Szombathelyi Erdészeti Zrt. Az állami erdők nyitva állnak a természetszeretők előtt
Közjóléti létesítmények

Himfai Parkerdő

Himfai Parkerdő

Vas megye történelmi nevezetességű nemzetségének, a Nádasdy családnak egyik tagja, Nádasdy Heym (Him) a XIII. század első felében vette birtokba Halogy harmadát és Marác keletei részét, s utóbbi területen építette fel lakóhelyét, s jött létre Himfölde → Himfalva → Himfa. A mai erdőterület nyugati szélén, az egyik örökös, Nádasdy Karácsony felépíti a Boldog Lőrinc titulusú kápolnát. A Nádasdyakat több birtokos követi (Ivánczi, Győri, Kövesdi, gróf Batthyány), végül a II. világháború végéig a gróf Sigray család tulajdona a mai Felsőmarác területén található Himfa. A területet 1733. után, a Batthyányiak idején kezdik Himfának nevezni, amikor a korábban elpusztított falu helyén majorgazdaságot alakítottak ki. A világháborút követően az erdőterület államosításra került, s kezelője a Szombathelyi Erdészeti Zrt. jogelődje lett.

   A himfai erdőterület nagyobb része a Vasi - Hegyhát peremén fekszik s az alatta fekvő sík terület mocsaras, vízállásos volt, hisz' neve is Berek, s itt folyik a Berki-patak is, amely mentén jelentős rekettyefüzes berekerdő alakult ki. A Csákánydoroszlón élő Csaba József, a terület madárvilágát ismertető dolgozatában említi is a Berekben előforduló madarakat. Ez a terület lett később az alapja a Himfai-környezetvédelmi-tó kialakításának.     

   A Himfai Parkerdő története az 1970-es évek első felére nyúlik vissza. A Szombathelyi Erdészeti Zrt. jogelődje, a Nyugatmagyarországi Fagazdasági Kombinát (NYFK) 1974-ben készítette el a kirándulóerdő fejlesztési tervét 92 hektárt (Felsőmarác 1-2 erdőtag) érintően. Az NYFK erdőgazdasága 1975. végéig a parkerdőt kialakította.

A parkerdőnek hármas funkciója volt, elsősorban közjóléti célokat szolgált, mellette exóta kísérletek folytak a területen (honosítási kísérlet, növedékmérés stb.) ill. a területen előforduló meredek oldalak talajvédelmét szolgálta.

 

   A Parkerdő területe 1978 óta része az Őrségi Tájvédelmi Körzetnek, majd 2002 óta az Őrségi Nemzeti Parknak.

 

   A Szentgotthárdi Erdészeti Igazgatóság területéhez tartozó Himfai Parkerdő felújítását 2013-2014-ben végezte Társaságunk.

 

A parkerdő felújítása során törekedtünk a pihenési, sportolási lehetőségek biztosítása mellett, a látogatók tájékoztatására, és az erdővel, az erdőgazdálkodással kapcsolatos ismereteik bővítésére.

A felújítás során az alábbi fejlesztések kerültek megvalósításra:

  • fogadási pont, védőház és parkoló felújítása, fejlesztése;
  • 4 db erdei pihenő felújítása, fejlesztése;
  • tisztás, sportrét fejlesztése;
  • -erdei tanösvény kialakítása (Cincér Tanösvény);
  • -madármegfigyelő építése a tó partján;
  • -védő- és tárolóépület építése;
  • -túrakerékpáros nyomvonal kijelölése;
  • nordic walking nyomvonal kijelölése.

 

Fotók

Térkép

Országos Erdészeti Egyesület Hazai Erdész Filmtár Hazai Vadász Filmtár Erdei szállás A Mi Erdőnk Erdő-Mező Online Magyar Természetjáró Szövetség
Készítette: KARMA Interactive