Online jegyrendelés Online tűzifa rendelés
Szombathelyi Erdészeti Zrt. Az állami erdők nyitva állnak a természetszeretők előtt
Erdőgazdálkodás

Erdőfelújítás

A tartamos erdőgazdálkodás követelményének megfelelően a kitermelt erdő helyén újra erdőt kell létrehozni. Ez a művelet az erdőfelújítás. Az erdőfelújítás során tehát olyan területen hozunk létre erdőt, amelyen megelőzően is erdő állt. Az erdőfelújítás történhet természetes és mesterséges úton. Természetes felújításról akkor beszélünk, ha az erdőfelújításhoz az anyaállomány szaporítóanyagát használjuk fel. A természetes felújításnak is két fajtája van, a magról és a sarjról történő felújítás. A magról történő természetes felújításkor az anyaállomány lehullott magjából létesítünk erdőt, sarjról történő erdőfelújításnál pedig a levágott fák gyökereit, tuskói hagyjuk felsarjadni és ebből alakul ki az új erdő. A termőhelynek megfelelő anyaállomány lehullott magjából létesült erdő minőségben, állékonyságban, ellenálló képességben messze felülmúlja a sarjerdőt.

1

Mesterséges erdőfelújításról akkor beszélünk, ha a felújításra váró területet mesterséges úton maggal, csemetével vagy dugvánnyal erdősítjük. A szaporítóanyagot ebben az esetben máshonnan hozzuk a területre. Makkvetéssel létesíthetjük a legolcsóbb és legeredményesebb tölgy (kocsányos-, kocsánytalan-, stb.) erdősítéseket. A makkvetés előnye, hogy a csemete végleges helyén kel ki, nem szenvedi el az átültetési sokkot, a területen nagyobb lesz a csemeteszám, mint a csemeteültetésnél, ezért a természeteshez közelebb álló állapot jön létre, a fiatalos előbb záródik és nagyobb a lehetősége a természetes szelekciónak.

2

 

Társaságunk az elmúlt időszakban is az erdőtervek szerinti, a tartamosságot alapvető szempontnak tekintő erdőgazdálkodást folytatott. Kiemelten ügyelt arra, hogy a véghasználatok során keletkező üres vágásterületek felújítása szakszerűen és késedelem nélkül megtörténjen. A minőségi változások egyik mutatója a természetes felújítások aránya, mely évről évre emelkedik.

A termőhelyi adottságok kihasználásával, az őshonos fafajokat, a természetes, természetszerű felújítási módokat előnyben részesítve szép, elegyes felújításokat hoztunk létre. Az őshonos, elegyes, lomb felújítások nagyobb ráfordítási igényét munkánk során igyekszünk költségtakarékosabb megoldások, technológiák alkalmazásával ellensúlyozni. Az elegyességet esetenként már az első kivitelkor, de inkább a pótlások során bevitt olyan fafajokkal biztosítjuk, melyek közvetlenül vagy közvetve a leendő állományok értékét növelik.

Az erdőfelújításoknál szem előtt tartva a lucpusztulás okozta erdőkárok mielőbbi felszámolását, az egészségügyi termelések és az azt követő azonnali erdősítések elvégzését szorgalmazzuk.

Az erdőfelújítási és erdőnevelési tevékenységet a természetes erdőfelújítások növekvő aránya jellemzi. A természeti adottságok mérlegelésével meghatározott erdőfelújítási módszerek-technológiák következetesen kerülnek végrehajtásra.

Társaságunk erdőfelújítási kötelezettség alá vont területe a 2014/2015. tenyészeti évet értékelő műszaki átvételek után 4.323,38 ha, Erdészeti Igazgatóságonként az alábbi:

 

 

Igazgatóság

tarvágás nyomán

felújító vágás nyomán

erd. felúj. pótló tel.

összesen

kötelezettség alá vont terület (ha)

Szombathelyi

578,89

443,27

0

1022,16

Szentgotthárdi

750,37

605,77

2,69

1358,83

Sárvári

691,34

368,71

0

1060,05

Vasvári

476,43

405,91

0

882,34

ZRT. összesen

2497,03

1823,66

2,69

4323,38

 

 Az erdőfelújításokat igyekszünk a határidő előtt befejezni, évente 320-400 hektár folyamatos erdősítést adunk át. Az elmúlt öt évben évente 157-255 ha mesterséges első kivitelt és 125-268 ha pótlást hajtottunk végre.

Az erdősítések ápolásán azt a tevékenységet értjük, amelyet az erdősítés megeredése, megmaradása és jobb fejlődése érdekében végzünk. Ez magában foglalja az erdősítés talajának és az ültetett vagy természetes úton megjelent csemeték (újulat) gondozását. Az ápolási munkák sorában a terület gyomtalanítása, a termelési célt szolgáló fafajokat veszélyeztető fás szárú növényzet féken tartása, a talajnedvesség és - szellőzöttség javítása, valamint a károsítók elleni védekezés szükség szerinti feladatként jelentkezik. A gyomnövényzet elleni védekezés hagyományos módon a konkurens gyomok kézi vagy gépi eltávolításával, vagy vegyszeres gyomirtással történhet. A gyomirtás történhet teljes területen, és lehet sorköz- vagy sorápolás is, melyet az adott erdőrészletre kell konkrétan meghatározni. Az elmúlt öt évben évente 1700-2800 ha kézi, 120-190 ha gépi és 500-1000 ha vegyszeres ápolást végeztünk.

Az erdősítésekben védekeznünk kell a vadkár ellen, ha a károsítás mértéke veszélyezteti az új erdő ill. a megfelelő állományszerkezet megvalósíthatóságát. Károsítás döntően rágáskár, hántáskár, makkvetések kitúrása, facsemeték kihúzása, az ültetési anyag megsemmisítése vad által. A vadkár ellen elsősorban mechanikai úton, vadkárelhárító kerítések építésével védekezünk. A kerítések közül a többször felhasználható vadhálós kerítést részesítjük előnyben. A biológiai védekezés során a vadlétszámot, vadsűrűséget az adott terület vadeltartó képességének megfelelő szinten tartjuk. Csökkenthető a vadkár helyes vadtakarmányozás­sal, vadföld létesítéssel, a vad által kevésbé kedvelt fajok alternatív alkalmazásával, elterelő etetéssel. A vadkár ellen vegyszeres védekezést is alkalmazunk.

Az utóbbi években erdősítéseinkben nagy károkat okoz a mezei pocok és a tavaszi fagy is jelentős mértékű növedék kiesést okoz az állományokban.

Országos Erdészeti Egyesület Hazai Erdész Filmtár Hazai Vadász Filmtár Erdei szállás A Mi Erdőnk Erdő-Mező Online Magyar Természetjáró Szövetség
Készítette: KARMA Interactive