Online jegyrendelés Online tűzifa rendelés
Szombathelyi Erdészeti Zrt. Az állami erdők nyitva állnak a természetszeretők előtt
Erdőgazdálkodás

Mag-, csemetegazdálkodás

Maggazdálkodás

A felnövekvő erdők minőségét alapvetően a csemeték genetikai tulajdonságai határozzák meg, ezért fontos, hogy betartsuk a szaporítóanyag termelésével és forgalmazásával kapcsolatos előírásokat. A maggazdálkodás feladata a mesterséges erdősítésekhez szükséges mag mennyisségének a megtermelése, amelyet részben közvetlenül az erdősítésekhez (magvetés), részben csemetetermesztéshez használunk föl.

Az EU csatlakozást követően maggyűjtés csak regisztrált maggyűjtőhelyen történhet. Az előírásokhoz igazodva a származásazonosított szaporítóanyag-forrásainkat (KST; KTT; Cs; VT; B; FD; MK; HJ; GY) regisztráltattuk, így a Nemzeti Szaporítóanyag-forrás Jegyzékbe bekerültünk.  Kiválasztott szaporítóanyag kategóriájú mag gyűjtésére Társaságunk 137,42 ha magtermelő állománnyal (elsődlegesen magtermesztési célú, megfelelő nagyságú, szükséges mértékig a nemkívánatos beporzástól izolált, vetőmagot termő faállomány, amely a hasonló ökológiai viszonyok között tenyésző más faállományokhoz képest kedvezőbb külső képet vagy igazolt genetikai fölényt mutat, és területileg elhatárolható) (KST; MK; EF; VF) rendelkezik.

Társaságunk jelenleg 52,8 ha magtermesztő ültetvénnyel (ismert származású klónokból, meghatározott arányban, egyedenként azonosítható módon, elsődlegesen magtermesztés céljára létesített, a nemkívánatos idegen beporzástól megfelelően izolált, az önbeporzás valószínűségének mérséklése érdekében kialakított elrendezésű és méretű ültetvény) rendelkezik, az alábbi megoszlásban:

Plantázs (fafaj)

 

Terület

 

Nemzeti jegyzék kódja

Telepítés éve

Erdeifenyő „Pornói javított"

18,5

HU/PISY-43-916010

1987-90.

Erdeifenyő „Pornói javított új"

14,7

HU/PISY-43-916020

2001-07.

Vörösfenyő „Dunántúl-1"

5,0

HU/LADE-43-942042

1994.

Kocsányos tölgy „Acsádi"

9,6

111040

1994-2007.

Kocsánytalan tölgy „Vasvári"

5,0

121041

1994-2007.

Összes terület

52,8

 

 

 

A magyar plantázsmunka először klóngyűjteményekre, kísérleti magplantázsokra korlátozódott. A klónok magtermesztési értékének eredményeire támaszkodó, a világon az első, 50 ha-os nagyüzemi erdeifenyő plantázs 1967-1970 között a mai Szombathelyi Erdészeti Zrt. jogelődjének -  az akkori Szombathelyi Állami Erdőgazdaság - területén létesült Cikota dűlőben, Acsád község határában. Az ültetvény telepítésének a célja Dunántúl magasabb genetikai értékű szaporítóanyaggal való ellátása volt.

Az ültetvény termőre fordulása a 80-as évek közepétől kezdődött, s az ökonómiai szempontokat is figyelembe véve az állófáktól való tobozgyűjtés mintegy 10 éven keresztül történt. Az ezt követő években - tekintve, hogy a gyűjtés a hagyományos módszerekkel már nem volt termelékeny és gazdaságos - a jó terméshez igazodva megkezdődött a plantázs szakaszos kitermelése és felújítása. Az idős állományok kitermelését úgy ütemeztük, hogy a döntött fákról megtörténhetett a tobozgyűjtés.

Az első telepítések hibája, hogy az egy időben létesített ültetvényeknél a terméscsúcsok is egyszerre jelentkeznek, s így ez gyűjtési, tárolási és piaci problémákat okoz. Ezen hibákból okulva, s már ismerve a plantázsok kor szerinti terméshozamait, az ültetvényeket szabályos időközönként, kisebb területekkel újítottuk/újítjuk fel, hogy a begyűjthető toboz mennyisége közel azonos legyen. Ennek megfelelően végeztük el 1987-1990 között 18,5 ha-on, a már utódvizsgálattal (az alaki tulajdonság, a növekedési erély és az abiotikus és biotikus károsítókkal szembeni ellenállóképesség vizsgálata alapján) ellenőrzött új pornói fajta telepítését.

Ezt követően 2001-2007 között a javított pornói fajtával 14,7 ha-on újabb erdeifenyő plantázst hoztunk létre.

Az 1987-1990 között létesített 18,5 ha-os plantázs már kiöregedett, gazdaságosan arról már nem gyűjthető be toboz. 2016. decemberétől 2018. februárjáig a téli időszakban - hogy a döntött fákról a toboz begyűjtésre kerülhessen - tervezzük a plantázs letermelését.

A 2001-2007 között létesített 14,7 ha-os magtermesztő ültetvény ideje 20 év múlva szintén lejár. A magszükséglet folyamatos biztosítása érdekében ezért indokolt újabb erdeifenyő plantázs létrehozása. Ezt egyrészt a 2012-2013-ban letermelésre került, 5,1 ha-os volt vörösfenyő plantázs helyén, másrészt az elkövetkező időszakban letermelésre kerülő 18,5 ha-os erdeifenyő plantázs helyén terezzük létrehozni a javított pornói fajtával.

A magtermesztő ültetvény létesítése az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet 5. sz. mellékletében leírt szakmai követelmények szerint történik.

 

1

 

Csemetetermesztés

 

A mesterséges erdőfelújítások, erdőtelepítések, pótlások csemete szükségletét részben saját csemete termelésből részben vásárlásból biztosítjuk.

Jelenleg öt csemetekertünkben folytatunk csemetetermesztést, a Kondorfai csemetekertben a termelést szüneteltetjük. Társaságunknál jól bevált az a gyakorlat, hogy szakmai irányításunk és felügyeletünk mellett, őstermelői formában termeltetjük meg csemeteigényünk jelentős részét.

Az acsádi és a csákánydoroszlói csemetekertek esetében területbővítési, a bejcgyertyánosi csemetekert esetében pedig területmódosítási kérelmet adtunk be a NÉBIH NKI Erdészeti és Energetikai Szaporítóanyag Felügyeleti Osztályra.

Az új határozatok alapján a jelenleg engedélyezett csemetekertjeink az alábbiak:

Ssz.

Csemetekert

neve

Engedély

száma

Községhatár

Hrsz.

Bruttó terület nagysága (ha)

1.

Acsádi

1-12/2015.

Salköveskút-Acsád

079/1 g

3,9883

2.

Kőszegi

1-11/2013.

Kőszeg

0186/26; 0186/27

1,7484; 0,8735

3.

Csákánydoroszlói

1-13/2015.

Csákánydoroszló

0158/2 c

3,7970

4.

Kondorfai

1-05/2006.

Csörötnek

0157

1,0

5.

Bejcgyertyánosi

1-02/2015.

Bejcgyertyános

089 b; 091 b

8,9053; 8,8388

6.

Rumi

1-14/2013.

Rum

0203/5

2,6000

 

Összesen:

 

 

 

31,7513

 

2

 

3

Országos Erdészeti Egyesület Hazai Erdész Filmtár Hazai Vadász Filmtár Erdei szállás A Mi Erdőnk Erdő-Mező Online Magyar Természetjáró Szövetség
Készítette: KARMA Interactive