Online jegyrendelés Online tűzifa rendelés
Szombathelyi Erdészeti Zrt. Az állami erdők nyitva állnak a természetszeretők előtt
Erdőgazdálkodás

Fogalomtár

Célállománytípus
Az adott területen a termőhelynek és az elfogadott rendeltetésnek leginkább megfelelő faállománytípus.
Egészségügyi termelés
Egy károsított faállomány beteg, illetve elhalt egyedeinek kitermelése. A biológiai sokféleséget javító és az erdő működőképességét segítő őshonos holtfákból (lábon álló kiszáradt, vagy kidőlt törzsek) azonban kellő mennyiséget meg kell hagyni.
Elegyarány
Egy fafaj által elfoglalt terület, és az állomány fái által elfoglalt összes terület hányadosa (általában százalékban kifejezve).
Élőfakészlet
Az állományokat alkotó élő fák összes föld feletti bruttó fatérfogata (kéreggel, gallyal együtt).
Erdőgazdálkodás
Az erdő fenntartására, közcélú funkcióinak biztosítására, őrzésére, védelmére, az erdővagyon bővítésére, valamint - a vadászati jog gyakorlása, hasznosítása kivételével - az erdei haszonvételek gyakorlására irányuló tevékenységek összessége.
Erdőgazdálkodási üzemterv
A körzeti erdőtervnek az erdőgazdálkodó területére vonatkozó adatai, iránymutatásai és előírásai felhasználásával készült, 10 évre szóló terv.
Erdőrezervátum
Az a védett erdő, amely a természetközeli (őserdő-szerű) környezeti rendszerek megőrzésére és az erdőfejlődés kutatására szolgál.
Éves erdőgazdálkoádsi terv
Az üzemtervben megfogalmazott feladatok és haszonvételi lehetőségek évenkénti ütemezése a gazdálkodó által. A kötelezően elkészítendő tervet az erdészeti hatóság hagyja jóvá.
Fakitermelés
A fakitermelés az a folyamat, amelynek során a telepített vagy természetes erdőből a szálfákat további feldolgozás céljára elérhetővé teszik. A fakitermelés fő munkaműveletei a döntés, a gallyazás, a választékolás, a darabolás és a felkészítés. A fakitermelés az erdőgazdálkodás egyik lényeges területe, az erdőgazdaság feladatai közé tartozik az erdő fáinak védelme, karbantartása mellett a fakitermelés koordinálása is.
Főfafaj
Az a fafaj, amely az állomány jellegét, nevelését, vágáskorát elsősorban meghatározza. Általában annak a fafajcsoportnak a legfontosabb fafaja, amely a véghasználat elérésekor várhatóan a legnagyobb elegyarányt fogja elérni.
Gazdasági kor
A növekedést gátló körülmény (pl. árnyaltság, vadrágás) miatti növekedés-visszaesésnek megfelelő időtartammal csökkentett életkor.
Hossztolás
A kitermelt fa méret és minőségbeli tulajdonságai alapján történő osztályozása, annak feldarabolását megelőzően, melynek célja az erdei választékok nyerése.
Invazív idegenhonos faj
Mindazon fafajok, melyek az adott ország területén, vagy egy nagyobb természetföldrajzi egységben (pl. Kárpát-medence) nem őshonosak, oda betelepítéssel vagy behurcolással kerültek. Gyors, robbanásszerű terjeszkedéssel megjelenő faj.
Ipari fa
Ide tartoznak az ipari tovább-feldolgozásra alkalmas faválasztékok, pl.: lemezipari rönk, fűrészipari rönk, bányafa, papírfa, rostfa stb.
Körzeti erdőterv
Az erdő rendeltetésének betöltését, folyamatos fenntartásának, szolgáltatásainak, haszonvételeinek biztosítását és javítását, az erdőhöz fűződő közérdek érvényesülését szolgáló adatállomány, valamint hosszú távú erdőállomány-gazdálkodási előírás és iránymutatás.
Mellékfafajok
Szálanként vagy csoportban az állományalkotó fafajok mellett fordulnak elő, részarányuk a 30 %-ot nem éri el.
Őshonos fafajok
Mindazon fafajok, melyek az adott ország területén, vagy egy nagyobb természetföldrajzi egységben (pl. Kárpát-medence), ill. annak egy adott tájegységében természetesen - nem betelepítés vagy behurcolás révén - előfordultak, vagy előfordulnak.
Tarvágás
az adott területen (erdőrészletben) található összes faegyed egyidejű kitermelése.
Tűzifa
Tüzelés célját szolgáló választék. Egy részét a faipar is hasznosíthatja (pl. faszéngyártás, illetve választék átminősítéssel, rostfaként a faforgácslemez gyártás).
Vágásérettségi kor
Az a kor, amelyben - több szempontot figyelembe véve - optimális az adott állomány főfafajának véghasználata.
Véghasználat
a vágáséretté váló, idős állományok teljes letermelése, illetőleg az erdőfelújítás érdekében történő megbontása.
Országos Erdészeti Egyesület Hazai Erdész Filmtár Hazai Vadász Filmtár Erdei szállás A Mi Erdőnk Erdő-Mező Online Magyar Természetjáró Szövetség
Készítette: KARMA Interactive