Online jegyrendelés Online tűzifa rendelés
Szombathelyi Erdészeti Zrt. Az állami erdők nyitva állnak a természetszeretők előtt

Társaságunkról

A Szombathelyi Erdészeti Zrt. 100%-ban állami tulajdonban lévő részvénytársaság, 1992. január 1. napjától működik önálló vállalatként.

A Társaság Vas megyében gazdálkodik, a megye területe 333 584 ha, ebből erdő és fásított terület művelési ágú 97 208 ha (29 %), míg erdőtervezett erdő- és egyéb részlet 98 653 ha (30%) így az ország 19 megyéjéből az egyik legerdősültebb.

Társaságunk a megye állami erdőterületeinek legnagyobb részén, 46 998 ha erdőtervezett területen gazdálkodik.

A Társaság fő tevékenysége az erdő- és vadgazdálkodás, és az erdőgazdálkodással összefüggő közjóléti és turisztikai szolgáltatások.

A természeti adottságok, sajátosságok bemutatása:

Változatos klimatikus, domborzati és termőhelyi adottságok mellett gazdálkodik Társaságunk.

Az évi átlagos csapadék 600-830 mm között változik, aminek 64 %-a tenyészeti időszakban hullik le. Az átlagos évi középhőmérséklet 9-10 ºC.

Klimatikus viszonyok a változatos adottságoknak megfelelően sokféle, ezek közül meghatározó a gyertyános-tölgyes klíma (85%), de a megye nyugati részén és a Kőszegi-hegységben a bükkös (8%), keleti részén pedig a kocsánytalan tölgyes-cseres klíma (7%) is előfordul.

Domborzati viszonyokra is a változatosság jellemző 120-883 méter közötti tengerszint feletti magasság.

 Geológiai viszonyai is változatosak. A folyóvölgyi öntéshordalék, az Alpok kavicstörmeléke és a magas hegyvidéki fillit is megtalálható alapkőzetként, melyeken általában kötött, agyagos talajok alakultak ki. Genetikai talajtípusok közül alacsony a váz- és öntéstalajok, valamint a kedvezőtlen adottságú cseri talajok előfordulása (4%). A legnagyobb területen barna erdőtalajok találhatók; savanyú (5%), pszeudoglejes (41%), agyagbemosódásos (24%) és rozsdabarna (18%). Kisebb mértékben még barnaföld, lejtőhordalék, valamint réti talajok is előfordulnak. A hidrológiai viszonyokra - a többletvízhatással érintett Rába ártértől és más kisebb patakok völgyétől eltekintve - a vízhatástól független állapot és a változó vízellátás a jellemző.

A Társaság kezelésére bízott erdőállományok bemutatása:

A gazdálkodási területen erdőrészletek 44 084, míg az egyéb részletek (nyiladékok, tisztások, utak...) 2 914 ha-t borítanak. Védelmi elsődleges rendeltetésű az erdőrészletek 34 %-a, közjóléti 2%, míg a maradék gazdasági erdő.

Az erdők üzemmódját tekintve a vágásos üzemmód mellett a folyamatos erdőborítást biztosító szálaló- (528 ha), átalakító- (4 275 ha), és faanyagtermelést nem szolgáló (751 ha) erdők aránya 13%. A védelmi és közjóléti rendeltetésű, természetes, természetszerű vagy származék erdőkben (17 752 ha) ez az adat 4 290 ha ill. 24 %.

Az erdőállományok korosztály szerinti megoszlására jellemző, hogy az - a 41-50 éves korosztály kissé alacsonyabb területét kivéve - közel egyenletesnek tekinthető. A 71-80 éves korosztályig az egyes 10 éves csoportokba tartozó területek aránya 8-13 % közt van. Ugyanakkor jelentős; 2 780 ha a 100 évnél idősebb állományok területe, melynek további jelentősebb növekedése már nem prognosztizálható.

A Szombathelyi Erdészeti Zrt. logójában lucfenyőgallyat és tölgylombot láthatunk, melyek a vasi erdészek által kezelt erdőket jelképezik. A különböző természeti adottságok, termőhelyi viszonyok következtében az erdőállományok fafaj összetétele változatos. Az erdőterület 37%-át fenyő, elsősorban erdei- és lucfenyő borítja. A lombos fafajok közül a tölgyek 30% elegyarányt képviselnek, melyet a cser (10%), a gyertyán (8%), a bükk (7%), az akác (5%), egyéb kemény- (2%) és lágylomb (1 %) követ. A természetszerű erdőkezelés előtérbe helyezésének eredményeként, zömmel a fenyők rovására növekedett a tölgyek aránya. A teljes gazdálkodási területen jelentkezik a lucfenyvesek szúkárosítás következtében történő pusztulása. A kitermelt lucosok felújítása elsősorban tölgy, vagy erdeifenyő célállománnyal történik.

Ez az irány az erdővédelmi és a megváltozott termőhelyi viszonyok szempontjából is kedvező, mert a sokféle fából álló erdők ellenállóbbak egyes kártevőkkel szemben, míg az egyfafajos fenyőerdők nagyon sérülékenyek.

Az erdők és a természetvédelem kapcsolata:

Természetvédelmi korlátozás alatt (Nemzeti Park, Tájvédelmi Körzet, önkormányzati természetvédelmi és egyéb védett) 14 342 ha terület áll (31%). A fentiekkel részben megegyezően 18.158 ha Natura 2000 terület (39 %) lett kijelölve a Társaság kezelésében lévő erdőkből. Ezeken a területeken különböző természetvédelmi korlátozások mellett lehet csak az erdőgazdálkodást folytatni. Jelentős területeken nem végezhető fakitermelés és szinte mindenütt időtartambeli megszorításokkal találkozunk. Egy-egy védett vagy fokozottan védett állat- vagy növényfaj előfordulása esetén speciális előírásokkal kell számolni.

Országos Erdészeti Egyesület Hazai Erdész Filmtár Hazai Vadász Filmtár Erdei szállás A Mi Erdőnk Erdő-Mező Online Magyar Természetjáró Szövetség
Készítette: KARMA Interactive